15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/10/2020 17:54, số lượt xem: 276

Muôn đời nước Việt giàu ngôn ngữ
Lượng cả tiên rồng loang ắp chữ  
Khởi quốc hùng anh lộng nhuyễn nhừ
Thêm dòng tuấn vũ lừng tham dự
Vầng dương diễm lệ thắm bao từ
Vẻ nguyệt huy hoàng thơm mỗi xứ
Thoả chí đăng trình mãi đượm thư
Ngàn năm tổ quốc luôn gìn giữ

Luôn gìn giữ vóc tre Phù Đổng
Dũng cảm oai hùng theo nhịp trống
Phỉ sức hoài vươn những ruộng đồng
Trau lòng mãi phát bao hành động
Đâu làm chí lược phải mờ nông
Chớ để anh tài lâm mục rỗng
Giữa thế gian bừng vẻ phượng công
Tâm hồn rạng rỡ thơm nòi giống

Thơm nòi giống Việt bà con hỡi
Thoả mãn tâm đồng gieo thắng lợi
Giữa đảo vang rền chuyện nhớ khơi
Ngoài biên vọng ngát niềm thương gởi
Bình minh rực rỡ ánh xuân ngời
Lịch sử êm đềm hương nghĩa mới
Những bước kiêu hùng dạ chẳng lơi
Toàn dân phát triển luôn chờ đợi

Luôn chờ đợi thấy lòng anh dũng  
Dẫn mọi đường đi vào nẻo đúng
Loại giỏi người hay sẽ dắt cùng
Loài tham kẻ xấu thì rơi rụng
Hưng nhà lợi nước mãi ngời sung
Vị quốc vùi thân hoài mãn sủng
Nghiệp cả trên đời giữ ước chung
Dù cho cực khổ đừng nao núng