15.00
1 người thích
Đăng ngày 10/10/2020 13:45, số lượt xem: 306

Diễm lệ chùng lơi vẫy nguyệt hằng
Tiên thần ngọc cốt thoả tình giăng  
Kìa mơn mởn sắc nào theo kịp
Ấy ngạt ngào hương chẳng sánh bằng
Vũ khúc mơ bồng ngây ngất lượn
Nghê thường mộng phả dập dìu thăng
Thầm gieo mỹ cảm lồng tinh khiết
Quấn quyện hồn thơ sợi xích thằng

Xinh ngời tựa thể cánh bằng lăng
Dõi hướng ngàn khơi khát vọng giằng
Mãi ước công trình thêu ánh điện
Luôn chờ sự nghiệp kết hoa đăng
Tình yêu nắng dệt cài xuân ý
Hạnh phúc trời thương thấm mọi đằng
Những lúc thư nhàn vui mẫu ảnh
Tâm hồn lả lướt dạo cùng trăng