Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2022 21:39, số lượt xem: 163

Thăm Đà Lạt ghé cõi Tình Yêu
Ảo giác thần tiên thật diễm kiều
Lộng sững sờ mê làm quán đổ
Say nồng nã quyện khiến đình xiêu
Đồi sương Vọng Cảnh êm đềm gió
Vĩnh Cửu Mùa Xuân sóng sượt chiều
Cổ tích giăng hồ Đa Thiện nõn
Tâm hồn khoáng đạt giữa bồng phiêu

Cảm bức tranh ngời giục lãng phiêu
Tuần trăng mật quyến giữa sương chiều
Hồi xuân bướm diệu la đà vẫy
Mãn nguyện chim nồng ngúng nguẩy xiêu
Cảnh vấn vương tình Mê Đạo ngãi
Lòng thoang thoảng phấn Mộng Mơ kiều
Rời thung lũng đẹp hoài ghi nhớ
Ngưỡng mộ công trình quả đáng yêu