Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Mùa (5)
Đăng ngày 03/09/2016 18:37, số lượt xem: 361

Hương mộng ngát huyền dậy ánh thu
Phượng tình rê nắng đượm vàng thu
Sương chùng núi hẹn loang nồng phú
Hướng toả trăng chờ diệu bổng thu
Nương dạ kết trầm thơm khúc vũ
Vướng lời đong thệ thắm ghềnh thu
Hường nhan réo vọng mùa xưa cũ
Vương vấn quyện lòng ngát diễm thu

Thu diễm ngát lòng quyện vấn vương
Cũ xưa mùa vọng réo nhan hường
Thu ghềnh thắm thệ đong lời vướng
Vũ khúc thơm trầm kết dạ nương
Thu bổng diệu chờ trăng toả hướng
Phú nồng loang hẹn núi chùng sương
Thu vàng đượm nắng rê tình phượng
Thu ánh dậy huyền ngát mộng hương

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm