Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/01/2022 12:04, số lượt xem: 47

Cực lạc Thầy đi rũ bụi trần
Sen vàng triệu đoá đỡ bàn chân
Trầm hương giác ngộ hoài lan toả
Dẫu biệt ngàn xa vẫn rất gần