15.00
1 người thích
Đăng ngày 24/12/2020 11:31, số lượt xem: 270

Tin Lành dấu tỏ rạng triền không
Rực sáng vòm sao rọi cánh đồng
Báo mộng Con Trời đang nhập thế
Soi bừng đất biển hết tàn đông
Chuồng chiên giản dị ban điều thắm
Máng cỏ hàn vi dậy ánh hồng
Tất cả quy về theo một mối
Dương trần hạnh phúc nở ngàn bông

Dương trần hạnh phúc nở ngàn bông
Thấm đẫm tình thương vạn cõi hồng
Giúp mọi người qua nhiều bão tố
Nương thần thánh khỏi lắm mùa đông
Nguồn Linh mãi phát thơm lòng dạ
Đấng Christ hằng ban thắm ruộng đồng
Khát vọng trời soi bừng nẻo sáng
Tin Lành dấu tỏ rạng triền không