23.00
1 người thích
Đăng ngày 16/02/2020 15:25, số lượt xem: 597

Nhàn tâm tịnh gẫm cùng tri lý
Trí rạng đời vui nhờ đạo lý
Hạnh phước nguồn thơ đến định kỳ
Hồng duyên tứ vận vào thiên lý
Tri âm hạc nội thoả cầm kỳ
Tri kỷ mây ngàn dâng triết lý
Dạ hãy bàng quan chỗ hiếu kỳ
Răn mình giữ trọn điều luân lý

Thâm tình vẹn nghĩa ngời luân lý
Dưới nguyệt chung bàn câu triết lý
Giữ phận làm quan suốt nhiệm kỳ
Thư lòng duỗi ngựa nhàn thiên lý
Cùng hoa khởi dạo khúc cầm kỳ
Với bạn trui rèn chương đạo lý
Cuộc sống đừng mê chuyện hiếu kỳ
Người không học sẽ mờ tri lý