15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/10/2020 20:14, số lượt xem: 442

Đau đớn dạ lòng khổ nạn Trung
Núi sông chìm lũ nước dâng cùng
Nhàu tim ứa lệ tràn nơi chốn
Thảo ý vun tình dệt thuỷ chung
Lau vội mắt người thương cực chỗ
Phát nhanh tiền gạo gởi xa vùng
Màu hoen giận oán lời than thở
Sau trước ập trùm lụt dữ hung

Hung dữ lụt trùm ập trước sau
Thở than lời oán giận hoen màu
Vùng xa gởi gạo tiền nhanh phát
Chỗ cực thương người mắt vội lau
Chung thuỷ dệt tình vun thảo ý
Chốn nơi tràn lệ ứa tim nhàu
Cùng dâng nước lũ chìm sông núi
Trung nạn khổ lòng dạ đớn đau