Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/04/2024 01:05, số lượt xem: 35

Xứ sở Đồng Nai vượng mỗi ngày
Muôn loài đủ thứ quyện tầm tay
Xinh ngời cảnh mộng vườn xanh mướt
Đỏ rực triền mơ lá sũng dày
Nghĩa cử chan hoà thơm sắc dậy
Nhân tình thoải mái diệu lời bay
Miền quê chặng cuối nhiều hương toả
Hạnh phúc nồng duyên diễm ảo này

Quảng Trị lìa quê dõi chốn này
Bao vùng trái quả ngọt ngào bay
Cà phê rẫy ruộng nhiều nơi biếc
Đất đỏ vườn tiêu mượt quãng dày
Rỡ vụ thơm nồng tươi vẻ nắng
Ngon mùa diệu ngát sũng bàn tay
Lâu dần trú ngụ càng vui hưởng
Xứ sở Đồng Nai vượng mỗi ngày