Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/11/2020 12:38, số lượt xem: 310

Ùa thương hải cuộn xoá tang điền
Núi đổ sông tràn vỡ lạc viên
Bão tả tơi trùm cây rạp tuốt
Người ơi ới gọi nước lên liền
Dìu bao mạng trẻ qua dòng lũ
Thoát nạn thân già phải trước  tiên
Bí khổ bầu đau lòng cảm xúc
Cùng nhau cứu trợ bớt ưu phiền

Sẻ áo nhường cơm giảm muộn phiền
Thơm lòng thảo phước việc đầu tiên
Càng thương trút gạo đem bồi sất
Vẫn gắng chìa tay giúp đỡ liền
Để cõi tươi bừng câu hạnh phúc
Cho đời thắm lại cảnh đào viên
Vì đâu cuộc sống đành cam khổ
Bão lũ miền Trung hoá bạc điền