15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/02/2020 16:51, số lượt xem: 338

Hiến tặng cho đời mấy giọt thơ
Ươm hồn đẫm lịm những tình thơ
Kìa chan chứa lộng hương ngời phú
Ấy ngọt ngon bừng sắc đượm thơ
Bạn hữu giao hoà thơm điệu phú
Tim lòng trộn lẫn ngát vần thơ
Đường thi vẫn mãi theo cùng phú
Kết nghĩa tâm đồng trải cõi thơ

Kết nghĩa tâm đồng trải cõi thơ
Tim vàng diễn ý đẹp dòng thơ
Êm đềm ước mộng loang bừng phú
Rạng rỡ mê thùa lộng toả thơ
Khúc nhạc la đà thơm nẻo phú
Ca từ nũng nịu biếc hồn thơ
Cùng vui quấn quyện từng câu phú
Hiến tặng cho đời mấy giọt thơ