15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/04/2020 13:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/04/2020 15:18, số lượt xem: 299

Washington ấy đẹp vô ngần
Sự tích lưu truyền vạn tiếng ngân
Tự thuở anh hùng mơ thắm trận
Rồi khi đất nước hưởng vinh phần
Danh người tổng thống đầu tiên vận
Quốc phủ đô thành khởi thuỷ ân
Rạng nẻo sơn hà lừng bảng phấn
Làm cho thế giới ngưỡng muôn lần

Làm cho thế giới ngưỡng muôn lần
Vũ dũng nhân hoà cộng đức ân
Dẹp lũ cuồng điên đà lắm bận
Gìn nơi thắm đẹp vững bao phần
Đồng minh rạng rỡ hoài tin cẩn
Kết nghĩa trung thành trỗi vọng ngân
Độc lập an bình kinh tế dẩn
Washington ấy tuyệt vô ngần