Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 17/04/2016 01:35, số lượt xem: 557

Thôi đừng giả bộ chung tình
Nếu yêu là thật sao đành dứt dây?
Để tim đôi ngã đau này
Để ai hồng má, để ai nặng nề.

Thôi đừng nhắc chữ hẹn thề
Bao nhiêu lời cũ trầm mê chỗ nào
Quẳng vèo tan giữa từng cao
Cho mờ phiên khúc trăng sao bạc tình.

Thôi đừng gọi tiếng chúng mình
Đã quay lòng bước, phụ tình hiển nhiên
Hết rồi duyên phận chỉ kim
Pháo hồng lỡ nuộc, khê chìm đò ngang.

Thôi đừng đổ lỗi trời oan
Nguyệt Tơ cũng nghẹn khi thương thay lòng
Đổi hình chuyển ý như không
Tình yêu chợt chuyển qua dòng úa phai.

Thôi đừng ngúng nguẩy cuồng quay
Đắm mê trời lạ nên say dáng nồng
Tự mình nhìn lại giữa lòng
Còn chi ái cũ mà mong ngọt ngào.

Thôi đừng nhắc lại ban đầu
Chỉ là bồng bột chứ nào thiệt yêu
Nên giờ nhuộm cảnh cô liêu
Để đây hoang lạnh những chiều không nhau.
…………….
Thôi đừng điêu giọng sầu đau
Đường mơ cứ bước, trầu cau héo rồi...