Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 21/08/2018 11:14, số lượt xem: 445

Tổ quốc hùng anh mãi rạng hồng
Bao đời gắng sức góp nhiều công
Bắc phương chống Hán quân thù lủi
Nam địa mở đường kẻ ác dông
Rạng rỡ giống nòi Tây kính nể
Tưng bừng con cháu Việt chờ trông
Dù cho bão tố hoài đe doạ
Vẫn giữ trong tim ngọn đuốc nồng

Vẫn giữ trong tim ngọn đuốc nồng
Sáng bừng đất nước vạn niềm trông
Tâm thành lớn rộng như làn gió
Chí cả tung hoành tựa bão dông
Lịch sử vẫn hoài ghi giữa dạ
Sơn hà xin được góp vào công
Việt Nam nghìn thuở ngời chân lý
Tổ quốc hùng anh mãi rạng hồng