Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 24/10/2018 22:53, số lượt xem: 334

Hào kiệt Việt thường xuất phượng công
Lừng danh cháu Lạc với con Hồng
Thi thư nối kiếp trầm hương toả
Mưu sỹ truyền đời dũng khí thông
Đạo lý nhân hoà luôn thắm đượm
Nghĩa ân đức độ mãi thơm nồng
Rừng xanh biển rộng ngàn năm vững
Chí cả vang lừng rạng ánh đông

Chí cả vang lừng rạng ánh đông
Tình dân thắm thiết nghĩa luôn nồng
Dù bao gian khó đều qua khỏi
Dẫu lắm nguy nàn vẫn vượt thông
Tuổi trẻ rạng ngời hơn mộng biếc
Nữ lưu tuấn kiệt xứng mơ hồng
Cùng nhau kết lại thành biên luỹ
Hào kiệt Việt thường xuất phượng công

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm