15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/01/2020 14:15, số lượt xem: 318

Xinh cười điệu nhớ thương nào loãng
Thỉnh ước câu thề chan chứa khoảng
Phình lớn mộng vui dạ biếc choàng
Định an bừng ngát lòng cao thoảng
Linh hồn thắm đượm mãi hoài loang
Chính nghĩa thơm nồng luôn toả loáng
Tình vút bổng ân lịm sắc hoàng
Sinh tồn giữa ái tâm lìa hoảng

Hoảng lìa tâm ái giữa tồn sinh
Hoàng sắc lịm ân bổng vút tình
Loáng toả mê nồng thơm nghĩa chính
Loang hoài xoã đượm thắm hồn linh
Thoảng cao lòng ngát bừng an định
Choàng biếc dạ vui mộng lớn phình
Khoảng chứa chan thề câu ước thỉnh
Loãng nào thương nhớ điệu cười xinh