15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/02/2021 14:21, số lượt xem: 240

Mai đào nở rợp lễ Tình nhân
Vẫy bút đề thơ dệt cảm vần
Gởi ấy xanh rờn câu ngãi diệu
Trao nàng đỏ lựng tấm lòng chân
Đường yêu mãi đắm thơm nồng dạ
Nẻo nhớ hoài ghim mượt diễm thần
Mộng cảnh cau trầu thêu ngũ sắc
Cho lời nũng nịu rước vào Xuân

Diễm mộng mơ tình phả biếc Xuân
Ngàn thơm thảo đượm ướp tinh thần
Luôn dành ý tưởng đầy tươi đẹp
Mãi hứa tim lòng cảm thực chân
Tẩm ánh huy hoàng cho sũng nhạc
Cài thơ lãng mạn để xanh vần
Cầu năm mới lại nhiều vui hưởng
Sắc toả yêu kiều tựa mỹ nhân