Sửng tình khi vấp duyên hờ
Tưởng là mộng ước đẫm tơ tóc nào
Đâu dè trả hết trăng sao
Trắng tay hò hẹn giữa ngao ngán đời.

Bẽ bàng trút mộng trùng khơi
Thương yêu nồng đượm đã hời hợt phai
Còn đâu chút nghĩa trang đài
Còn đâu đồng vọng thuở lai láng tình.

Hết rồi khúc nhạc bình minh
Của ngày tháng cũ đắm bình yên thương
Giờ đây mỗi đứa mỗi đường
Thề xưa chỉ sẽ dậy xương xẩu lòng.

Giã từ mộng biếc hoài mong
Mùa thương rã cánh biệt ong bướm rồi
Ta về dỗ giấc mồ côi
Mà nghe xót lặng giữa bồi hồi đau...