Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 30/03/2016 11:23, số lượt xem: 479

Lòng đau chạnh xót dậy chan sầu
Rỗng cánh hương tình nguyệt nữa đâu
Mong ước phủ nguyền mê huyễn ảo
Ngóng chờ ran dạ lặng hư nhàu
Hồn thương quạnh rớt buồn tê ngẫu
Mộng nhớ loang về tím dại ngâu
Trông mỏi mắt rồi mơ tản hậu
Nồng thơm xoá thảm úa phai màu

Màu phai úa thảm xoá thơm nồng
Hậu tản mơ rồi mắt mỏi trông
Ngâu dại tím về loang nhớ mộng
Ngẫu tê buồn rớt quạnh thương hồn
Nhàu hư lặng dạ ran chờ ngóng
Ảo huyễn mê nguyền phủ ước mong
Đâu nữa nguyệt tình hương cánh rỗng
Sầu chan dậy xót chạnh đau lòng

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm