Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/02/2022 21:16, số lượt xem: 165

Lành trong tết diễm sắc hương này
Nắng giỡn mây hồng nụ cảm say
Xanh biếc cõi đầy ươm khướt ngọt  
Thắm tươi tình nũng ướp thưa dày
Thành công vững rạng đời thêm trỗi
Kết quả vuông tròn chí lượn bay
Danh lợi thoả lòng vui chạm ngõ
Cành xuân toả đắm mộng mơ bày

Bày mơ mộng đắm toả xuân cành
Ngọ chạm vui lòng thoả lợi danh
Bay lượn chí tròn vuông kết quả
Trỗi thêm đời rạng vững công thành
Dày thưa ướp nũng tình tươi thắm
Ngọt khướt ươm đầy cõi biếc xanh
Say cảm nụ hồng mây giỡn nắng
Này hương sắc diễm tết trong lành