Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/06/2021 13:13, số lượt xem: 190

Kỷ niệm son vàng nét vẫn nguyên
Từng đêm tưởng vọng giấc mơ huyền
Mà nghe thoảng lộng thời gieo nắng
Lại dỗ quay về thuở ướm duyên
Đã bặt câu hò thơm nẻo ước
Còn xa khúc nhạc sũng trăng nguyền
Tìm phương lẽ sống đành ly biệt
Bỗng nhớ bao lời được nhủ khuyên

Bỗng nhớ bao lời được nhủ khuyên
Nồng hương Quảng Trị ngát tâm nguyền
Đường xưa toả mộng ngời hoa bướm
Lối cũ gieo tình đượm nẻo duyên
Chuẩn sắc yêu kiều mơ bạn diễm
Buồn khi lặng lẽ đón trăng huyền
Thầm ao ước lại bờ sông Hãn
Kỷ niệm son vàng nét vẫn nguyên