Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/10/2020 10:43, số lượt xem: 281

Bốn chục nhưng nàng vẫn cứ tươi
Hàm răng trắng nõn loáng khi cười
Yêu kiều mắt đẹp nồng mây toả
Rạng rỡ môi hồng diễm nét khơi
Tóc lả nghiêng chiều đan gió mượt
Lòng thơm kết bạn chuốc trăng ngời
Liền tay đoán mộng thì ra quẻ
Trẻ mãi không già dẫu mấy mươi

Trẻ mãi không già dẫu mấy mươi
Tình yêu rực lửa khiến tim ngời
La đà cảnh sắc an nhàn thưởng
Giục giã thơ lòng lãng mạn khơi
Hướng nghĩa bồi duyên hoài ý lộng
Bình tâm tạo phước để môi cười
Nhìn qua lại tưởng vừa đôi tám
Bốn chục nhưng nàng vẫn cứ tươi