Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/09/2022 16:42, số lượt xem: 209

Thuở ấy nghe đồn diễm Mỵ Nương
Hồn nhiên quyến rũ đẹp phi thường
Nàng nguyên ái nữ vua Hùng Việt
Thảm ngọc cung đình cõi sắc hương
Cám dỗ Thần Sơn bằng giọng dẻo
Cười duyên Đế Thuỷ ngọt môi hường
So tài kén rễ nào phân định
Nạp lễ cau trầu ửng ánh dương

Đăng trình rẽ nước vượt trùng dương
Chuẩn bị liền tay ẵm má hường
Khởi sớm Thần Sơn vầy ngọc nữ
Tan lòng Đế Thuỷ vuột quỳnh hương
Loang bờ tức giận ngầu sông biển
Rải núi bình tâm vững Việt thường
Cổ tích hình dung về lũ lụt
Khi vào tháng bảy ngập vườn nương