Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 03/08/2019 09:48, số lượt xem: 275

Chớp bể mưa nguồn giáng biển Đông
Súng gươm xốc tới dạ tim đồng
Kiêu hùng vạn thuở bừng loang mộng
Nhiệt huyết bao đời dậy loé sông
Diệu kế tung hoành xây chí bổng
Huyền mưu quật khởi rực tim hồng
Ơi toàn dân Việt hoài canh cổng
Quét sạch quân Tàu đốt trụi lông

Quét sạch quân Tàu đốt trụi lông
Tuấn nam cùng với nữ nhi hồng
Cùng nhau góp sức canh vùng đảo
Kết bạn chung thề giữ núi sông
Giặc trộm biên thuỳ phang gậy sắt
Thù xâm lãnh hải tuốt gươm đồng
Ngàn năm định mệnh gần lang sói
Chớp bể mưa nguồn giáng biển Đông