Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1412)
Đăng ngày 26/04/2017 14:06, số lượt xem: 303

Sầu khê quạnh buốt lả phai tàn
Rát dạ tê tình dỗi oán than
Đau mãi chuốc bầm chao chọng ước
Xót hoài thêm luỵ ngần ngơ tràn
Đầu mơ đổi dạ quay đường khác
Cuối thệ thay lòng trở lối ngang
Sâu thẳm giữa hồn ran tiếng nguyện
Cầu thương nối lại thoả tâm ngàn

Ngàn tâm thoả lại nối thương cầu
Nguyện tiếng ran hồn giữa thẳm sâu
Ngang lối trở lòng thay thệ cuối
Khác đường quay dạ đổi mơ đầu
Tràn ngơ ngẩn luỵ thêm hoài xót
Ước chọng chao bầm chuốc mãi đau
Than oán dỗi tình tê dạ rát
Tàn phai lả buốt quạnh khê sầu

Thuận nghịch độc