Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 06/05/2019 23:43, số lượt xem: 377

Tận diệt tham tàn lũ Hán ô
Nhiều phen xâm lược thật điên rồ
Y là như thể thằng vô loại
Chả khác chi nào thứ báo cô[1]
Sóng vịnh chôn vùi trang đã viết
Ống đồng chun trốn sử hằng tô
Toàn dân nước Việt đồng tâm đánh
Hành quyết phân thây kẻ tội đồ

Hành quyết phân thây kẻ tội đồ
Trang nhà lịch sử đã từng tô
Anh tài giết giặc luôn hàng tá
Kiệt nữ xưng hùng cũng lắm cô
Để khiến người Nam hoài dũng mãnh
Làm cho Hán tặc bớt mơ rồ
Đồng tâm kết lại thành sơn luỹ
Tận diệt tham tàn lũ Hán ô


[1]thứ không ra gì