Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/11/2022 07:26, số lượt xem: 167

Khát tình nên mãi la đà
Hương xưa đặc quánh giữa cà kê yêu
Gốc duyên in đậm sáng chiều
Nồng thương một kiếp thẫm liêu xiêu tình.

Dắt dìu cho mướt cuộc tình
Thề xưa vẹn khéo vọng thình thịch tim
Duồng mơ quyến điệu nỗi chìm
Mắt môi trao gởi giữa im ắng đời.

Cho nhau ngọt đượm tiếng lời
Gió mây là lượn vút chơi vơi lòng
Đừng như nước chảy xuôi dòng
Mà xa xót nỗi quạnh mông mênh nào.

Đêm dài lắm bận thức thao
Gió mưa thế mấy chớ chao chác nguyền…