Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/02/2022 20:47, số lượt xem: 263

Putin chính thực thứ côn đồ
Động cỡn tâm khùng bắn vãi vô
Đất nước hiền lương sầu hận toả
Thằng Nga khốn nạn nhảy sang vồ
Khoe cuồng bủa pháo dân lành ngỏm
Ỷ bạo xua tàu súng bẩn xô
Luật pháp thời nay dường mục ruỗng
Loài beo cọp gấu bỗng điên rồ

Chiêu trò hiểm ác bợm già phô
Giết hại thường dân dựng lắm mồ
Lửa đạn bao trùm thân vỡ nát
Trong ngoài đảo lộn cảnh sầu khô
Ào sang quyết lủm bày trơ tráo
Cưỡng ép tìm xơi ngạo loã lồ
Thật tởm Putin đồ cặn bã
Coi chừng sụp đổ tựa Liên Xô