Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 23/12/2016 17:27, số lượt xem: 620

Lòng đau chạnh xót dậy chan sầu
Rỗng ánh hương tình diễm nữa đâu
Mong ước rã đời tê huyễn ảo
Ngóng chờ tan dạ xót hư nhàu
Hồn vương lạnh khúc buồn tê ngẫu
Mộng đẫm hoang bề tím dại ngâu
Trông mỏi mắt chiều mây tản hậu
Nồng mơ úa thảm quạnh phai màu

Màu phai quạnh thảm úa mơ nồng
Hậu tản mây chiều mắt mỏi trông
Ngâu dại tím bề hoang đẫm mộng
Ngẫu tê buồn khúc lạnh vương hồn
Nhàu hư xót dạ tan chờ ngóng
Ảo huyễn tê đời rã ước mong
Đâu nữa diễm tình hương ánh rỗng
Sầu chan dậy buốt chạnh đau lòng

Thuận nghịch độc