Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2018 11:39, số lượt xem: 384

Mùa thương đi
Hết diệu kỳ
Tình yêu nhỉ
Có đáng si?

Góc xuân thì
Lệ hoen mi
Lòng thủ thỉ
Dã đen sì.

Khóc tỉ ti
Xót rầm rì
Ngày xưa chỉ
Nhuốm sầu bi.

Đời lắm khi
Chẳng ra gì
Tuồng như khỉ
Nuối mà chi…