Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 19/04/2018 11:32, số lượt xem: 280

Nuối tiếc vô cùng diễm ái ơi
Tình thơ cách đoạn xót đau cời
Tàn khuya héo ngẩn ngờ câu đợi
Lặng lẽ khúc chờ buốt dạ khơi
Cứ tưởng đêm rôi mai sẽ tới
Dè đâu phụng vắng mộng toang vời
Mòn trong quạnh quẽ nào hương mới
Chỉ thấy sắc nguyền chợt rụng rơi

Chỉ thấy sắc nguyền chợt rụng rơi
Còn đâu kỷ niệm đã xa vời
Mùa hương ái cảm chùng tan vợi
Quá vãng ân tình cũng hết khơi
Có phải ê chề phúc phản gợi
Mà gây xa xót thảm thê cời
Từng khuya hồi tưởng về hư lợi
Nuối tiếc vô cùng diễm ái ơi

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm