Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 19/12/2018 15:43, số lượt xem: 419

Giữ niềm vui
Lịm yêu nùi
Lìa may rủi
Để nồng mui.

Hãy chôn vùi
Những điều xui
Vào cát bụi
Khiến mơ ngùi.

Chớ phanh phui
Chẳng thối lùi
Làm yêu tủi
Phải trốn chui.

Hiệp cẩn bùi
Hoan lạc khui
Thơm nức mũi
Ái ân mùi.