15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/04/2020 10:55, số lượt xem: 262

Trời gieo dịch tễ khắp nơi buồn
Kẻ chết thêm dài lệ đẫm tuôn
Có lẽ ngông cuồng nên hoạ nổi
Nhằm khi ngạo nghễ khiến tai luồn
Hoài xin cuộc sống rồi tươi tỉnh
Mãi ước thân người được sẻ suôn
Chính phủ vì dân đầy nghĩa hiệp
Cùng nhau quyết chặn khỏi lây nguồn

Nhà ai nấy ở triệt tiêu nguồn
Nhớ giữ văn phòng được thẳng suôn
Mặt mũi an toàn ngăn quỷ đến
Bàn tay sạch sẽ ngáng ma luồn
Rồi đây bệnh trốn buồng tim mở
Ắt hẳn môi cười quãng nguyệt tuôn
Viễn cảnh nào xa ngày thắng lợi
Đời tan dịch tễ hết u buồn