23.00
1 người thích
Đăng ngày 30/01/2020 10:27, số lượt xem: 326

Cho màu Tết lại nở tràn hoa
Thoảng chốc nàng Xuân vịn giữa nhà
Cứ mãi bừng mơ lồng nẻo dệt
Luôn hoài lỡ mộng khiến hồn sa
Nhiều năm nhớ vọng đường quê cũ
Lắm buổi thương về cõi mẹ xa
Những ước mà đâu nào thoả hẹn
Lòng xao xuyến quặn vẻ đau sà  

Lòng xao xuyến quặn vẻ đau sà  
Gọi nghĩa ân người ở chốn xa
Sống giữa lầu son nào được thoả
Mơ làng mắt đỏ vẫn hoài sa
Triền xưa mãi mộng gieo sầu ý
Nẻo cũ càng thương vọng nhớ nhà
Ước sẽ quay về khua kỷ niệm
Cho màu Tết lại nở tràn hoa