Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 14/04/2019 21:22, số lượt xem: 359

Tổ quốc khai nền rộn rã ngân
Vua Hùng kiến tạo những mùa xuân
Kìa non Nghĩa Lĩnh đầy ơn phước
Nọ đất Việt Trì lắm đức ân
Âu Lạc ngày xưa ngời rạng biếc
Phong Châu thuở trước diễm thơm ngần
Cháu con kế nghiệp hoài chăm giữ
Non nước muôn đời rạng rỡ dân

Non nước muôn đời rạng rỡ dân
Tình yêu đạo lý mãi trong ngần
Năm châu trỗi dậy bao tài trí
Bốn bể vang lừng những nghĩa ân
Gìn giữ biển trời thơm nắng hạ
Lan truyền mọi nẻo dậy mầm xuân
Trăm người như một vòng tay kết
Tổ quốc khai nền rộn rã ngân