15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/11/2019 08:19, số lượt xem: 356

Phảng phất tình thương giữa dạ thầy
Tim người rạng rỡ ướp hồn đây
Tròn câu hiếu nghĩa lời thơm dậy
Vẹn chữ thành tâm tính thẳng vầy
Giảng dạy nồng sâu truyền mỗi ấy
Phô bày rộng lớn hiểu từng giây
Dù cho quá vãng dần đi vậy
Kỷ niệm trường xưa vẫn thắm đầy

Kỷ niệm trường xưa vẫn thắm đầy
Êm đềm lắng đọng thoảng  nhiều giây
Bàng ơi lớp học nồng thơm vẫy
Ghế hỡi hè sang bổng ngọt vầy
Rộn rã vương thềm bao vẻ đấy
Mơ màng liếc nẻo vạn niềm đây
Ngày nao tiễn biệt mùa trăng ấy
Phảng phất tình thương giữa dạ thầy