Chẳng mẹ đời con hoài té ngã
U buồn rụi sẫm như tàu lá
Chi còn ủ ấm mọi góc nhà
Đã hết xua nồng đêm lửa hạ
Nhớ mẫu hàn huyên buổi lạnh nà
Thương đời cực khổ chiều xưa quá
Van cầu nẻo phước lộng tràn xa
Thoả ước người luôn nhàn cõi lạ

Nguồn thương nỡ bỏ về nơi lạ
Quãng mộng hơi người ôi hẻo quá
Vắng vẻ tâm lòng những điệu ca
Đìu hiu trí não bao lần hạ
Lìa thân cõi thế bặt hương nhà
Rẽ cội cây đời xơ cỏ lá
Thắc thỏm canh chầy giữa lệ sa
Đời con chẳng mẹ hồn xiêu ngã

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm