15.00
1 người thích
Đăng ngày 31/12/2020 23:51, số lượt xem: 291

Những lúc cùng vui của độ nào
Bây giờ chạnh nhớ gởi vần trao
Nhiều hôm nắng trải tim hừng hực
Lắm buổi chiều nghiêng giữa ngạt ngào
Sẫm mắt trông về ran dạ tủi
Thâm tình ngoái lại vỡ hồn chao
Thầm nghe gió gợi mùi Xuân cũ
Quá vãng trầm hương thoảng dạt dào

Quá vãng trầm hương thoảng dạt dào
Đêm nằm xứ lạ cõi lòng chao
Hằng mơ chốn cũ lời trong trẻo
Vẫn tưởng hồi xưa tiếng ngọt ngào
Bạn nghĩa đâu còn thi hứng dở
Ân tình chẳng có nguyệt cầm trao
Giờ đây nhớ lại ngùi thương cảm
Những lúc cùng vui của độ nào