Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 15/12/2016 14:11, số lượt xem: 502

Ai về gởi lộng gió ngàn khơi
Vỡ mộng thuyền chao ái vợi vời
Mai trúc đoạn lìa chia thắm mượt
Cúc tùng phân biệt giã nồng tươi
Phai tình rã nguyện đau tràn khóc
Đổi dạ sầu tim buốt lặng cười
Này tửu nhấp đau sầu chén cạn
Bay mù huyễn ảo mộng người ơi

Ơi người mộng ảo huyễn mù bay
Cạn chén sầu đau nhấp tửu này
Cười lặng buốt tim sầu dạ đổi
Khóc tràn đau nguyện rã tình phai
Tươi nồng giã biệt phân tùng cúc
Mượt thắm chia lìa đoạn trúc mai
Vời vợi ái chao thuyền mộng vỡ
Khơi ngàn gió lộng gởi về ai

Thuận nghịch độc