Lá cũng thưa với cây rằng
Bọt bèo phận mỏng dám than thở gì
Chỉ là giữa gió đông thì
Lá đau tình nhớ gởi về chốn xưa.

Nào đâu sáng đón chiều đưa
Mà nay tuyết lạnh đẫm thừa đơn côi?
Vốn sinh một thoáng giữa đời
Mong manh phận liễu đợi người tình chung.

Đông về cây có lạnh không
Sao chưa nghe thấy tiếng lòng giữa khuya?
Một mai cây lá chia lìa
Còn đâu mà được phút giây ngỏ lòng...

Cây à, lá mãi chờ mong!