Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 12/10/2019 15:21, số lượt xem: 327

Khúc nhạc ve sầu thoảng vọng ngân
Hè sang phượng nở nắng loang dần
Lòng man mác gợi bao hoài cảm
Dạ xuyến xao bồng những nghĩa ân
Bạn hữu chan hoà câu luyến đẹp
Cô thầy rộn rã khối tình chân
Rồi xa thuở ấy và đi mãi
Cứ hẹn về thăm lại lữa lần

Cứ hẹn về thăm lại lữa lần
Ai rồi hiểu được tấm lòng chân
Từ nơi ngút thẳm hồn loang nghĩa
Ở chốn vô cùng dạ khắc ân
Quá vãng nồng mơ nào trở ngược
Thời gian cách biệt mãi thêm dần
Ngùi thương kỷ niệm dòng lưu bút
Khúc nhạc ve sầu thoảng vọng ngân