Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 02/04/2019 13:35, số lượt xem: 471

Núi tình dạ lớn nuôi đời trẻ
Thái dọc bổ ngang nhiều sự thế
Công đắp cao dày rạng đích tôn
Trình thưa dạy bảo thuần nghi lễ
Phước lan mạnh mẽ phủ như rừng
Đức trỗi huy hoàng loang tựa bể
Cha từng sớm tối bạt mù khơi
Suối nguồn đạo nghĩa ân tình mẹ

Suối mẫu ngát lừng vạn cánh hoa
Nguồn thương từ nhỏ đến khi già
Đạo tòng muôn lối vang lời dạy
Nghĩa giữ trăm đường dậy khúc ca
Ân ngát dạt dào loang góc thẳm
Tình ngời thắm thiết lộng ngàn xa
Mẹ già như chuối ba hương vậy
Núi Thái công trình phước đức cha