15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/11/2019 21:53, số lượt xem: 452

Lòng sư ngọt thắm phủ son nhiều
Chữ Phụ gieo đời đượm tiếng tiêu
Mở dạ ngời chân bừng sắc diễm
Rèn tâm sáng đạo trỗi hương điều
Êm đềm giọng giảng khi trò bí
Rạng rỡ môi cười buổi lớp phiêu
Bảng phấn thơm lừng câu dưỡng dục
Cần chuyên biểu đạt sớm như chiều

Cần chuyên biểu đạt sớm như chiều
Chẳng có ơ thờ dạy lãng phiêu
Lặng lẽ ngồi soi bài vở tốt
Trầm ngâm xướng vịnh bản thơ điều
Khai nguồn chỉ hướng ngoan dần lại
Đổi chuyện thông tầm dốt bỗng tiêu
Nhớ những đêm ngày tâm Phụ khởi
Lòng sư ngọt thắm phủ son nhiều