15.00
1 người thích
Đăng ngày 20/11/2019 18:43, số lượt xem: 342

Nghĩa tình diệu mỹ gương toàn diện
Đạo đức cao vời mưu trí khiển
Hồng thắm trầm hương lánh tủi phiền
Thơm nồng cổ thụ bừng dâng hiến
Dạ xem sách vở mãi câu hiền
Suối toả tinh thần luôn ý thiện
Nguồn sống lu mờ vẫn nhủ kiên
Ân thầy rộng lớn tâm trời biển

Ân phúc người cho trỗi cuộn cuồn
Thầy làm trí não lộng ngời suôn
Rộng đường thấu hiểu theo lời muốn
Lớn nẻo tìm nghe với giọng luồn
Tâm nhận đầu tư hằng đủ cuốn
Trời chuyền sáng tạo mãi đầy tuôn
Biển vàng sắc khởi nhờ tay uốn
Nghĩa đạo hồng thơm dạ suối nguồn