Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 09/08/2018 11:42, số lượt xem: 501

Ngan ngát trầm hương
Vũ điệu nghê thường
Toả lan muôn hướng
Tràn ngập yêu thương.

Em đoá xuân hường
Đẫm ngọt tình vương
Bồi hồi tâm tưởng
Mơ khúc cát tường.

Thơ thảo ngàn chương
Lịm ngát mật đường
Âm đàn vô lượng
Níu cánh mê vương.

Thơm thảo khôn lường
Mùi hoa uyên ương
Làm sao mà cưỡng
Sức hút phi thường.