Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/02/2022 15:36, số lượt xem: 247

Nước Việt sơn hà mỹ cảm  xanh
Trường giang biển rộng núi xây thành
Tung hoành bốn cõi quân rèn luyện
Khẳng định muôn lòng chuỗi đấu tranh
Vững bước an đời thêm mộng dẻo
Ngời hương ổn nghiệp nối mơ lành
Ngày nay lộng lẫy trùm bao nẻo
Tổ quốc kiêu hùng trỗi rạng danh

Tổ quốc kiêu hùng trỗi rạng danh
Lòng dân vĩ đại ước mơ lành
Tưng bừng dũng khí ngàn năm toả
Hảo hạng Tiên Rồng chính nghĩa tranh
Mãi đắp yên bình tâm trạng nhoẻn
Hoài thêu mãn kiếp tự do thành
Dù mưa gió bão đều qua khỏi
Nước Việt sơn hà mỹ cảm  xanh