Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2022 14:21, số lượt xem: 168

Hai bà Trắc Nhị trỗi kỳ công
Phỉ Hán cầm như lọt giữa lồng
Đoạt sáu lăm thành quân chiếm luỹ  
Thu bờ cõi Việt nắng bừng sông
Đà đao sởn gáy thằng Tô Định
Máu lửa vùi thây lũ chuột đồng
Nợ nước ơn nhà thơm nghĩa cử  
Sơn hà bỗng chốc rực hừng đông

Tổ quốc yên bình trỗi rạng đông
Mừng vui mọi nẻo kết tâm đồng
Hai Bà nghĩa hiệp bền vương đế
Phẩm hạnh siêu phàm vững núi sông
Dũng cảm xô ghềnh thân cá chậu
Gần xa thoát nạn cảnh chim lồng
Rồi tên Mã Viện tràn xâm lấn
Để Hát Giang buồn quyện diễm công