Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 01/03/2017 15:29, số lượt xem: 438

Tâm sự chao lòng quấy quả anh
Thế nên giấc ngủ chẳng yên lành
Đường duyên ủ dột tàn cơn đượm
Nẻo ái lu mờ úa tuổi xanh
Thao thức tim hờn thao thức mộng
Trọc trằn ái dỗi trọc trằn canh
Từng đêm ướp giá hồn cô lẻ
Ngọc nữ mơ hồ thoáng ở tranh

Ngọc nữ mơ hồ thoáng ở tranh
Thật đời nào có giữa trường canh
Ngàn xưa lãng tử hoà mây lạnh
Tự cổ anh hùng biệt cõi xanh
Hoài ước tình mơ hoài ước ngọt
Vẫn mong nguyệt lộng vẫn mong lành
Nguồn ân nẻo ái giờ xa thẳm
Tâm sự chao lòng quấy quả anh

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm