Cứ mỗi lần đến trò chuyện cùng em
Là thấy lòng mình đằm thắm nhiều thêm
Cứ như là lần vào yêu thứ nhất
Mỗi phút, mỗi giây lắng đọng bao niềm.

Cứ mỗi lần nhìn em qua webcam
Là như thấy em thấp thoáng sau màn
Lắm lúc thẩn thờ vì người quá đẹp
Sao mà Ta được may mắn vô vàn.

Giờ qua đi, đêm qua nào có hay
Ngắm mãi môi cười luôn rạng rỡ này
Có những lúc ai thẹn thùng, bỡ ngỡ
Sao mà yêu e ấp dáng chùng lay.

Được gần em là mơ ước vô cùng
Siết chặt yêu giữa lời hứa thuỷ chung
Mình trong nhau, tan vào nơi sâu thẳm
Của tình nồng nối kết giữa không trung...