Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 25/05/2017 13:17, số lượt xem: 770

Ta níu khổ nguyền biệt ngóng trông
Trí tâm nhàu úa lụn thơ dòng
Ca bài đắng hận trăm hờn nuối
Biệt khúc tê ngùi chạnh ước mong
Qua mộng ái tình đau đớn nẻo
Tắt cau trầu nguyện dở dang lòng
Hà giang vắng lặng thuyền yêu rã
Xa xót giữa lời huyễn ảo đong

Đong huyễn ảo lời giữa xót xa
Rã yêu thuyền lặng vắng giang hà
Lòng dang dở nguyện trầu cau tắt
Nẻo đớn đau tình ái mộng qua
Mong ước chạnh ngùi tê khúc biệt
Nuối hờn trăm hận đắng bài ca
Dòng thơ úa lụn nhàu tâm trí
Trông ngóng biệt nguyền khổ níu ta

Thuận nghịch độc